METATRADER 4

Cách vào lệnh Fx Buy, Provide, Buy Limit, Provide Limit, Buy Cease, Provide Cease
Scalping Strategy Course (DVD + Online) - $299.00

In the much anticipated Forex Scalping Strategy Course, Vic and Sarid show you short-term focused techniques and strategies to make quicker profits while reducing market exposure.
Forexmentor Coach's Corner First Month (Online) - $149.00

The Coach's Corner offers 2 live sessions per week, an integrated approach to trading, FREE access to the VicTrade video course and Darko's Pattern Trading Video Lessons.Cách vào lệnh Fx Buy, Provide, Buy Limit, Provide Limit, Buy Cease, Provide Cease, khi tìm hiểu Fx việc đầu tiên là chúng ta cần hiểu các lệnh giao dịch để tiết kiệm thời gian và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn mà không tốn công sức.

Trong video clip này bạn sẽ nắm rõ các lệnh để giao dịch đầu tư Fx kiếm tiền như lệnh Buy, Provide, Buy Limit, Provide Limit, Buy Cease, Provide Cease.

Cách đặt lệnh Fx không chỉ giúp bạn tiết kiếm thời gian khi trade currency trading mà còn giúp bạn kiếm lợi nhuận dễ dàng hơn trong thị trường ngoại hối.

Hiện nay có hình thức copy lệnh có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận khi đầu tư ngoại hối, sắp tới tôi sẽ ra video clip nói rõ hơn về hình thức copy lệnh giao dịch này.

Fx là gì: https://www.youtube.com/watch?v=B-eG5-g5VrU&t=121s

Hướng dẫn giao dịch Fx: https://www.youtube.com/watch?v=n2jmJVdgBto&t=1s

Pip và Large amount là gì: https://www.youtube.com/watch?v=3MqpxKQgtrU&t=237s

Hướng dẫn phân tích Fx bằng Tradingview: https://www.youtube.com/watch?v=f-pR4sINhUQ&t=107s

Sử dụng MA phân tích Fx : https://www.youtube.com/watch?v=aBkjXkFINBg&t=50s

Xác định hỗ trợ – kháng cự trong #Fx: https://www.youtube.com/watch?v=xSzPsEskZU0&t=30s

Sử dụng MetaTrader để vào lệnh Fx: https://www.youtube.com/watch?v=6fv7P9sBfqs&t=189s

▸ ĐĂNG KÝ: http://bit.ly/2TDfyK8

Phân tích kỹ thuật Fx: http://bit.ly/phantichkythuatforex

Quản lý vốn Fx: http://bit.ly/quanlyvonforex

Học Fx từ cơ bản: http://bit.ly/forexcoban

Mô Hình Nến: http://bit.ly/mohinhnencandlestick

Selling price Motion: http://bit.ly/priceactionforex

▸ ĐĂNG KÝ: http://bit.ly/2TDfyK8

▸ Fb https://fb.me/fxvuanh.edu

▸ Tradingview: https://www.tradingview.com/u/ceovutuananh

▸ Web site: https://vutaforex.blogspot.com

#Fx #ngoaihoi #tiente

supply

19 comments

Have your say